► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi có một khoảnh đất rừng khai hoang từ những năm 1980 canh tác từ đó đến nay nhưng chưa làm sổ đất rừng. Vậy tôi xin hỏi thủ tục để làm sổ đất vườn rừng như thế nào? Phí và lệ phí ra sao? Bố tôi là người có công có được hưởng ưu đãi gì trong việc làm sổ không? Vì hiện nay đất gia đình tôi đang sử dụng không phải đóng thuế.