► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 23/02/2023 - Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2023

  Ngày xuất bản: 24/02/2023 3:06:00 CH

 • Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 17/02/2023 - Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp Luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 23/02/2023 2:54:00 CH

 • Quyết định 328/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 - Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận Pháp Luật năm 2022

  Ngày xuất bản: 10/02/2023 4:06:00 CH

 • Quyết định 281/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 - Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 03/02/2023 10:12:00 SA

 • Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 01/02/2023 - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 03/02/2023 10:11:00 SA

 • Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 01/02/2023 - Kế hoạch tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

  Ngày xuất bản: 03/02/2023 10:10:00 SA

 • Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

  Ngày xuất bản: 14/07/2022 5:08:00 CH

 • Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021

  Ngày xuất bản: 09/02/2021 5:22:00 CH

 • Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch Tổ chức Tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 09/02/2021 5:20:00 CH

 • Quyết định 216/QĐ-UBND Ngày 29/01/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc công bố danh mục văn bản do HĐND-UBND thành phố Yên Bái ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020.

  Ngày xuất bản: 03/02/2021 9:17:00 CH

 • 1-10 of 34<  1  2  3  4  >