► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

THÀNH ỦY YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3.852.678.

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

 

 

  1. Đỗ Đức Minh                            - Bí thư Thành uỷ Yên Bái

  2. Đỗ Văn Nghị                             - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

  3. Nguyễn Ngọc Trúc                   - TV - Quyền Chủ tịch UBND thành phố

  4. Phạm Ngọc Võ                         - TV - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

  5. Phạm Thế Hoà                         - TV - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố

  6. Đỗ Minh Huấn                          - TV - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố

  7. Trần Phượng                           - TV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

  8. Trần Việt Dũng                         - TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

  9. Hà Thị Sinh                             - TV - Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐTTBDCT thành phố

 10. Nguyễn Tiến Đỗ                      - TV - Trưởng Công an thành phố

 11. Lê Ngọc Sâm                          - TV - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS thành phố

 12. Đỗ Thị Lan Phương                - TV - Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Tâm

 13. Phùng Tiến Thanh                  - TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 14. Dương Thị Hải Yến                - TUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

 15. Phan Tiến Thạch                    - TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 16. Đồng Mạnh Linh                     - TUV - Bí thư Thành đoàn Yên Bái

 17. Nguyễn Hoàng Hà                  - TUV - Chánh Văn phòng Cấp uỷ và Chính quyền

 18. Vũ Hồng Lê                             - TUV - Phó Thủ trưởng Cơ quan KTr-TTr thành phố

 19. Nguyễn Thị Hồng Dương        - TUV - Phó Thủ trưởng Cơ quan TC-NV thành phố

 20. Nguyễn Đăng Thuận               - TUV - Trưởng phòng Kinh tế thành phố

 21. Cao Quý Duy                           - TUV - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố

 22. Mã Đức Thành                         - TUV - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

 23. Nguyễn Đình Hưng                  - TUV - Trưởng phòng LĐTB& XH thành phố

 24. Nguyễn Viết Huy                      - TUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

 25. Hoàng Thị Hồng Diệp               - TUV - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

 26. Nguyễn Trường Giang              - TUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

 27. Nguyễn Hường Trang              - TUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố

 28. Lê Thị Hoàng Hải                     - TUV - Chánh án Toà án nhân dân thành phố

 29. Lê Toàn Thắng                         - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Hợp Minh

 30. Nghiêm Thị Lan                         - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân

 31. Phạm Quốc Sỹ                         - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

 32. Nguyễn Tất Thái                       - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh

 33. Phạm Thị Mơ                            - TUV - Bí thư Đảng uỷ phường Nam Cường

 34. Nguyễn Minh Hải                      - TUV - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu

 35. Tạ Ngọc Hoa                            - TUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường N.T.Học

 36. Tống Xuân Toản                       - TUV - Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú

 37. Nguyễn Quang Hoan                - TUV - Bí thư Đảng uỷ phường Yên Thịnh

 38. Nguyễn Văn Giáp                     - TUV - Bí thư Đảng ủy xã Giới Phiên