► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

 

STT

TÊN CƠ QUAN

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

THÀNH ỦY

1

Thường trực Thành ủy

0293.852.678

2

Ban thường vụ Thành ủy

 

3

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

 

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Thường trực HĐND

0293.852.387

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Thường trực UBND

0293.852.387

IV

CÁC PHÒNG, BAN

1

Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

0293.852.387

2

Phòng kế hoạch - tài chính

0293.862.241

3

Phòng lao động thương binh và xã hội

0293.852.031

4

Phòng giáo dục và đào tạo

0293.866.852

5

Thanh tra thành phố

0293.851.112

6

Phòng kinh tế

0293.853.002

7

Phòng tư pháp

0293.863.023

8

Phòng tài nguyên môi trường

0293.864.255

9

Phòng văn hóa thông tin

0293.813.749

10

Phòng y tế

0293.812.767

11

Phòng nội vụ

0293.863.321

12

Phòng quản lý đô thị

0293.852.596

V

CÁC XÃ, PHƯỜNG

1

Phường Nguyễn Phúc

0293.866.421

2

Phường Hồng Hà

0293.862.025

3

Phường Nguyễn Thái Học

0293.866.850

4

Phường Minh Tân

0293.852.735

5

Phường Yên Ninh

0293.852.351

6

Phường Đồng Tâm

0293.852.176

7

Phường Yên Thịnh

0293.852.377

8

Xã Tuy Lộc

0293.866.295

9

Xã Nam Cường

0293.866.925

10

Xã Minh Bảo

0293.853.043

11

Xã Tân Thịnh

0293.851.013

12

Xã Giới Phiên

0293.712.490

13

Xã Văn Tiến

0293.854.543

14

Xã Âu Lâu

0293.711.232

15

Xã Hợp Minh

0293.713.425

16

Xã Phúc Lộc

0293.811.093

17

Xã Văn Phú

0293.854.682

VI

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, ĐOÀN THỂ

1

Đài phát thanh truyền hình thành phố

0293.

2

Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch

0293.

3

Hội nông dân

0293.

4

Thành đoàn Yên Bái

0293.

5

Văn phòng đăng ký sử dụng đất

0293.

6

Trung tâm phát triển quỹ đất

0293.

7

Trạm khuyến nông thành phố

0293.

8

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng

0293.

9

Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

0293.

10

Hội cựu chiến binh

0293.

11

Hạt kiểm lâm thành phố

0293.

VII

CÁC CƠ QUAN KHÁC

1

Công ty điện lực

0293.510.301

2

Cảnh sát cơ động

113

3

Cứu hỏa

114

4

Cấp cứu

115

5

Hỏi đáp thông tin

1080

6

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão

0293.852.536

7

Tố giác tội phạm (Công an tỉnh)

0293.869.869

* Mã vùng điện thoại của tỉnh Yên Bái là: 0293