► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định 3326/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xã Minh Bảo thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 3325/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 3324/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xã Âu Lâu thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 3323/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Nam Cường thành phố Yên Bái.
 • SƠ ĐỒ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI - CÔNG TY CPMT VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH
 • QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
 • Thông tin về nội dung các Báo cáo chính sách an toàn (ESIA, RP) của Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị Động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái.
 • Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và lập quy hoạch phân khu phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và lập quy hoạch phân khu phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái
 • Quyết định số 4559/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và lập quy hoạch phân khu phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái
 • Quyết định 443/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020
 • Quyết định 3563/QĐ-UBND (tỉnh) về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định 15/2017/QĐ-UBND (tỉnh) - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất năm 2105 tại tỉnh Yên Bái ban hành theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định 1519/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, KĐT Bách Lẫm B thuộc các dự án đất đối ứng của dự án ĐTXD công trình đường nối QL32C với đường Âu Cơ theo hình thức Hợp đồng BT
 • Quyết định 1518/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, KĐT Tuần Quán thuộc các dự án đất đối ứng của dự án ĐTXD công trình đường nối QL32C với đường Âu Cơ theo hình thức Hợp đồng BT
 • Quyết định số 1517/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, KĐT Bách Lẫm A thuộc các dự án đất đối ứng của dự án ĐTXD công trình đường nối QL32C với đường Âu Cơ theo hình thức Hợp đồng BT
 • Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quyết định 136/QĐ-UBND - Quyết định ban hành kế hoạch thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất CN, DV, NN 2017-2020
 • Quyết định Số 1957/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái Về việc: Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tuyến đường hai bên cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái