► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 9A. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2021.
  • 9B. Thông báo 2331/TB-UBND ngày 16/9/2021 - Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phiên thường kỳ tháng 9 năm 2021 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021
  • Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2021.
  • Quyết Định 4566/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
  • Quyết định 4818/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2021 thuộc dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái".
  • Quyết định 4568/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.
  • Quyết định 4567/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc giao Kế hoạch Đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
  • Quyết định 4565/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái năm 2021.