► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Tài nguyên khoáng sản

  Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:39:51 SA

  Trên địa bàn thành phố có một số khoáng sản chính như Felspat tại xã Minh Bảo, trữ lượng 129.000 tấn; cao lanh tại Minh Bảo, Tân Thịnh trữ lượng 159.575 tấn;

 • Tài nguyên nông lâm sản

  Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:36:00 SA

  Tổng diện tích rừng trồng hiện có 4.573,98 ha, chiếm 41,28% diện tích tự nhiên của thành phố, trữ lượng gỗ 650.000m3.

 • Tài nguyên nước

  Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:32:42 SA

  Thành phố Yên Bái có nguồn nước dồi dào, bao gồm cả nước mặt và nước ngầm. Trên địa bàn thành phố phân bố các suối tự nhiên có lưu vực rộng như Ngòi Yên, Khe Dài, Hào Gia, suối Tân Thịnh, suối Ngòi Lâu.

 • Tài nguyên đất

  Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:28:43 SA

  Tổng diện tích đất tự nhiên thành phố là 10.674,2ha; trong đó: Đất nông nghiệp 7.459,1 ha; Đất phi nông nghiệp 3.727,1ha; Đất chưa sử dụng 88 ha;