image banner
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 101

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050:

drive.google.com/file/d/1IOjtOyUb2h_vSgEwqsdqRmrckg0YtZF2/view

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ YÊN BÁI NĂM 2023:

 drive.google.com/file/d/1Ic8eohAMwPabDuXBaUHu54-XdmXnkf-V/view

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060:

 drive.google.com/file/d/1IypiQYB8hbzesMvG5nrxkfgtsp0HBa5V/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG ĐỒNG TÂM:

 drive.google.com/file/d/1JVFdaxBbPRW2ymzgJoJi6dXEtIzg8naH/view

 QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG YÊN NINH:

 drive.google.com/file/d/1K7qjFHNmYzf2n0eFME6LhDq_qceK0bty/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG MINH TÂN:

drive.google.com/file/d/1KF24oIF_xWcu8pBNG-Hznbl8AG8lWJpi/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG YÊN THỊNH:

 drive.google.com/file/d/1JoIkXmacdfuJPCK-bmx6M_JfbehNmZJo/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG HỒNG HÀ:

 drive.google.com/file/d/1JNHWBhLG9d0fS-JGY3xeTyvWsXO2iGIe/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC:

 drive.google.com/file/d/1JEgM3GXE78rFlap57yfojlTR0tsW5hpV/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG NGUYỄN PHÚC:

 drive.google.com/file/d/1JZkH_I-yViSlebUZQ9hWCB1pwGhTRG3u/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG HỢP MINH:

 drive.google.com/file/d/1JVtid5itueDlwCEyNLza-2jfhHRv1Co2/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÃ GIỚI PHIÊN:

 drive.google.com/file/d/1JFkLB3ky9BcV5iFRhzuWLs7pVI8L9Z7b/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÃ VĂN PHÚ:

 drive.google.com/file/d/1JeCtVfK2YMddYCdLVAzZP43CpwdbuYAA/view

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÃ TÂN THỊNH:

drive.google.com/file/d/1J9bR9WIbI2TGYj-FYwYLIIr-WSl9csp4/view

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0