► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2021
Ngày xuất bản: 03/02/2021 9:13:00 CH

CÁC TIN KHÁC

 • Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
 • Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch Tổ chức Tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Quyết định 216/QĐ-UBND Ngày 29/01/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc công bố danh mục văn bản do HĐND-UBND thành phố Yên Bái ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020.
 • Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2021
 • Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận Pháp Luật năm 2020
 • Quyết định 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái
 • Quyết định 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái
 • Quyết định 3631/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc miễn nhiệm Báo cáo viên Pháp luật thành phố Yên Bái
 • Công văn 1896/UBND-TP ngày 23/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Triển khai bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên
 • 1-10 of 27<  1  2  3  >