► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND thành phố Yên Bái - Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 19/09/2017 8:28:00 SA
Lượt đọc: 475