► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 03/10/2017 10:05:00 SA
Lượt đọc: 570