► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 Địa chỉ

Phường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái.

 Điện thoại

0216.3.852.387

 Email

ubnd.tp@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Trần Phượng

Phó Chủ tịch HĐND