► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh

Email: vanphongdkqsddat.tp@yenbai.gov.vn;

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Thị Lan Anh

Giám đốc

2

Phạm Thị Thu Hiền 

Phó Giám đốc