► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

 

Địa chỉ: Phường Hồng Hà

Điện thoại: 02163.814.568

Email: trungtamvhtt.tp@yenbai.gov.vn

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Đinh Thị Xuân Hương Giám đốc

 

2

 

 

Đoàn Thị Hà

 

 

Phó Giám đốc

 

 

3

 

 

Nguyễn Hoàng La

 

Phó Giám đốc