► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh

Điện thoại: 0216.3.855.786

Email: banquanlyduan.tp@yenbai.gov.vn

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

1

 

Nguyễn Khánh Huy

 

Trưởng Ban

 

 

0216.3.852.786

 

 

2

 

Đinh Tiến Dũng

 

Phó Trưởng Ban

 

0216.3.855.786