► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHƯỜNG HỢP MINH

 

Địa chỉ: Phường Hợp Minh;

Điện thoại:  0216.3.713.425;

Email: ubndphuonghopminh@yenbai.gov.vn; ubndhopminh@gmail.com;

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Toàn Thắng

Bí thư Đảng ủy xã

2

Đỗ Mạnh Thường

PBT kiêm PCT HĐND

3

Lê Đức Minh

Chủ tịch UBND

4

Hà Hiệu Lực

KT-NS

5

Nguyễn T Thanh Thuý

KT-NS

6

Nguyễn Thị Hồng Hà

ĐC - XD

7

Hoàng Thanh Thuỷ

LĐ - TBXH

8

Hoàng Ngọc Anh

VH

9

Nguyễn Thị Thu Hà

VP-TK

10

Trần Hùng Cường

VP - TK

11

Nguyễn Văn Thịnh

TP-HT

12

Nguyễn Ngọc Cử

Chỉ huy trưởng QS

13

Lê Hồng Khánh

Địa chính NN

14

Trịnh Trung Kiên

BTĐTN kiêm VP Đảng Ủy

15

Đặng Hoa Xuân

CTHPN

16

Nguyễn Ngọc Thái

CHT HND

17

Hà Long Giang

CTH CCB

18

Phạm Thanh Xuân

CTMTTQ

19

Hoàng Đức Thọ

CT. NCT kiêm CT CTĐ

20

Hoàng Thị Huyền

Phó BT Đoàn TN kiêm PCT PN

21

Đỗ Tiến Dũng

Phó CT MTTQ, TTĐô thị

22

Nguyễn Thị Hoa

Phó CT CCB

23

Vũ Hữu Liêm

Bảo Vệ

24

Nguyễn Thái Minh

Trưởng Ban Bảo Vệ dân phố