► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN 

Điện thoại: 02163.852.678; 0216.3.852.387

Email: ubnd.tp@yenbai.gov.vn

 

            1. Ông Nguyễn Hoàng Hà         - Chức vụ: Chánh Văn phòng

 

            2. Ông Cao Văn Huấn               - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

 

            3. Bà Trần Thị Phương              - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

 

             4. Bà Nguyễn Thị Bích Liên       - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng