► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại: 0216.3.813.749;

Email: phongvanhoa.tp@yenbai.gov.vn;

 

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Văn hoá; Gia đình; Thể dục, thể thao; Du lịch; Bưu chính, viễn thông và Internet; Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; Báo chí; Xuất bản.

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

1

Hoàng Thị Hồng Diệp

Trưởng phòng

0216.3.813.748

2

Phạm Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

0216.3.813.909