► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG TƯ PHÁP

 

Điện thoại: 0216.3.863.023;

Email: phongtuphap.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Công tác xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm Pháp luật; Phổ biến, giáo dục Pháp luật; Thi hành án dân sự; Chứng thực; Hộ tịch; Trợ giúp pháp lý; Hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Thu

Trưởng phòng

0216.3.863.023

2

Trần Hải Vân

 Phó Trưởng phòng

0216.3.863.023