► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

Điện thoại: 0216.3.864.255;

Email: tainguyenmt.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên đất; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản; Môi trường; Khí tượng, thủy văn; Đo đạc, bản đồ.

 

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Quý Duy

Trưởng phòng

0216.3.851.265

2

Nguyễn Khánh Hồng 

Phó Trưởng phòng

0216.3.864.255