► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Điện thoại: 0216.3.862.241;

Email: taichinhkehoach.tp@yenbai.gov.vn

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư; Đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

STT

 Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Nguyễn Viết Huy

Trưởng phòng

0216.3.862.070

 2

Phạm Anh Xuân

Phó Trưởng phòng 

0216.3.814.398

 3

Vũ Hiền Nhân

Phó Trưởng phòng 

0216.3.814.398