► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

Điện thoại: 0216.3.852.596;

Email: quanlydothi.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp cho Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng, rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)

 

 

STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Số điện thoại

1

Mã Đức Thành

Trưởng phòng

0216.3.812.151

2

Phạm Văn Lợi

Phó Trưởng phòng

0216.3.852.596

3

Lê Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng

0216.3.852.596