► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Điện thoại: 0216.3.852.031;

Email: laodongtbxh.tp@yenbai.gov.vn;

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Lao động; Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng

0216.3.851.200

2

Phạm Thị Mai Hương

Phó Trưởng phòng

0216.3.851.100