► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 

PHÒNG KINH TẾ

 

Điện thoại: 0216.3.853.002;

Email: phongkinhte.tp@yenbai.gov.vn.

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

 

 

Stt

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Đăng Thuận

Trưởng phòng

0216.3.863.411

2

Vũ Quang Huy

Phó Trưởng phòng

0216.3.853.002

3

Trần Thị Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0216.3.853.002