► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0216.3.866.852.

Email: phonggiaoduc.ubnd@yenbai.gov.vn; huepgd.dtyb@gmail.com

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực về Giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; Bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng

 

 2

Hoàng Ngọc Trung

Phó Trưởng phòng

 

 3

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng