► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 6 tháng cuối năm

Ngày xuất bản: 29/07/2021 3:18:00 CH

 Sáng ngày 29/7/2021, thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có các thành viên BCĐ xây dựng NTM thành phố, đại diện lãnh đạo các xã triển khai xây dựng NTM.

 

Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Với mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, NTM kiểu mẫu nổi trội theo mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các xã tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung nguồn lực đầu tư cho hệ thống hạ tầng, giáo dục, y tế. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, về triển khai xây dựng NTM nâng cao, đến nay 3 xã Văn Phú, Giới Phiên, Tân Thịnh đã đạt 15/19 chỉ tiêu của 5 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Với một số chỉ tiêu đạt khá như chỉ tiêu sản xuất, xã Văn Phú đã hình thành vùng sản xuất rau an toàn trên 2 ha và 8,17 ha vùng trồng chanh tứ thời. Xã Giới Phiên có làng nghề sản xuất miến đao với 52 hộ sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Xã Tân Thịnh hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung sản xuất và chế biến tinh bột nghệ tại thôn Trấn Ninh. Tỷ lệ hộ nghèo xã Văn Phú giảm còn 0,2%, xã Giới Phiên giảm còn 1,27%, xã Tân Thịnh giảm còn 0,5%. Các chỉ tiêu “Giáo dục”, “Y tế”, “Văn hóa” được quan tâm thực hiện tốt; Xây dựng xã NTMKM, đến nay xã Âu Lâu đã đạt 3/ 5 nhóm tiêu chí. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội. Đến nay, 05/05 thôn của các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu đã đạt 10/10 tiêu chí thôn kiểu mẫu. Bên cạnh kết quả đạt được, tuy nhiên việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn đối diện với một số khó khăn như Chất lượng tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản phẩm còn thấp; sản xuất nông nghiệp hầu hết còn phát triển tự phát, kém hiệu quả; việc quản lý chất lượng nông sản hàng hóa vẫn còn nhiều bất cập. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ chậm phát triển và thiếu bền vững; Việc huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn. Tại Hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và kiến nghị đưa ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM trong tháng cuối năm.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, chủ tịch UBND xã Văn Phú phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên BCĐ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đôn đốc các xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo hiệu quả. Đối với các xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, NTM kiểu mẫu nổi trội, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhóm tiêu chí “Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự. Các xã trong lộ trình đạt xã NTM nâng cao tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ để trình thẩm định theo quy định. Khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố