► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Minh Tân trao Huy hiệu Đảng cho 37 Đảng viên

Ngày xuất bản: 10/06/2021 9:44:00 SA

 Phường Minh Tân vừa hoàn thành đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19/5/2021 cho các Đảng viên đủ tiêu chuẩn.

 

Đồng chí Nghiêm Thị Lan - Bí thư Đảng ủy phường trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Trong đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ phường Minh Tân có 16 đồng chí đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó có Đảng viên Nguyễn Tiến Mão vinh dự đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Như vậy, trong năm 2021, phường Minh Tân đã hoàn thành 2 đợt trao huy hiệu Đảng, với tổng số 37 đồng chí đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Đức - Chủ tịch UBND phường trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Lễ trao huy hiệu Đảng được tổ chức đúng quy định, đảm bảo trang trọng, thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Lễ trao huy hiệu Đảng còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống các mạng, rèn luyện ý trí phấn đấu cho thế hệ trẻ. Cùng với thực hiện tốt công tác trao huy hiệu Đảng, phường Minh Tân đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái