► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân phường Yên Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 2

Ngày xuất bản: 16/07/2021 6:34:00 CH

 Chiều ngày 16/7/2021, Hội đồng nhân dân phường Yên Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND phường về phê chuẩn danh sách ủy viên các ban HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghe báo cáo của UBND phường về thực hiện Nghị quyết HĐND phường 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBND phường Yên Ninh đã ban hành 696 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kép phát triển kinh tế-xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,4 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 265 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch; Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 10,9 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng; Trật tự đô thị được đảm bảo; Văn hóa xã hội được duy trì; An ninh quốc phòng được giữ vững.

Tiếp đó, các đại biểu được nghe đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường trong 6 tháng đầu năm. Bám sát định hướng và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phường, HĐND phường Yên Ninh đã chủ động xây dựng chương trình công tác cụ thể hóa hoạt động thông qua chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết kỳ họp lần thứ 14, HĐND phường khóa VII đã đề ra cũng như các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND phường và các Ban của HĐND cũng như các chức dnah Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong 6 tháng đầu năm, HĐND phường đã thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân.

  

Đoàn Chủ tọa Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường Yên Ninh

Tại Kỳ họp, các đại biểu còn được nghe Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của UBND phường về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghe Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND năm 2022; Nghe Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020, Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Nghe Tờ trình của UBND tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2020, Tờ trình của UBND phường về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường Yên Ninh năm 2021; Nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của UBND phường về tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của UBND phường về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường Yên Ninh năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội đối với Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu tham gia Kỳ họp đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp mang tính chất xây dựng tích cực nhằm góp phần hàon chỉnh các Dự thảo Báo cáo, Tờ trình để phường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị-xã hội của phường cũng như các hoạt động của HĐND phường trong thời gian tới.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Yên Ninh đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Kỳ họp.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)