► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Yên Bái đang ở vị trí số 21 về số người dự thi Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Ngày xuất bản: 18/04/2021 4:38:00 CH

 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức từ ngày 01/4-30/4/2021. Sau 15 ngày thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước.

 

 

Pano tuyên truyền về cuộc bầu cử do thành phố Yên Bái phối hợp với VNPT thực hiện.

Tính đến 08h00 ngày 15/4/2021, có 251.486 người dự thi với 306.675 lượt dự thi. Tỉnh Yên Bái có 4244 lượt dự thi và 3647 lượt người dự thi.

Căn cứ nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa và nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, ngày 08/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi như sau:

- 01 Giải Nhất: Từ 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải) lên 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng/giải);

- 05 Giải Nhì: Từ 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải) lên 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải);

- 10 Giải Ba: Từ 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải) lên 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);

- 20 Giải Khuyến Khích: Giữ nguyên mức giải thưởng là 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

 

Để phát động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia, Thành uỷ Yên Bái đã ban hành Công văn số 344- CV/TU ngày 24/3 về việc dừng cuộc thi do thành phố tổ chức theo kế hoạch số 32KH/TU ngày 05/02/2021 của Thành uỷ và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi do Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức. 

Để góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức và lan toả kiến thức pháp luật về bầu cử, Thành uỷ Yên Bái chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục hưởng ứng để nâng cao số người dự thi trong 2 tuần tới. 

  

 Để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

 

Hà Sinh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái