► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xã Tuy Lộc tập trungchăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Mùa năm 2021

Ngày xuất bản: 24/08/2021 11:00:00 SA

 Hiện nay diện tích lúa vụ Mùa đang bước vào giai đoạn đứng cái - làm đòng, đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất, vì vậy việc bón phân đón đòng phù hợp cũng như việc quản lý, phòng trừ hữu hiệu các đối tượng dịch hại ở giai đoạn này là rất cần thiết.

 

Viên chức Trung tâm DVHTPTNN thành phố kiểm tra sâu bệnh lúa Mùa

Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố hướng dẫn, đôn đốc hộ dân tập trung bón thúc đón đòng. Lượng bón: 2,5 - 3kg kali/sào, 1 - 1,5 kg đạm/sào. Bón phân giai đoạn này cần bón phân cân đối và đủ lượng, tuyệt đối không bón thừa đạm tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh gây hại. Thời điểm này cũng là lúc nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại trên diện tích lúa, cần chú ý một số loại như: chuột, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, rầy nâu, bạc lá,…gây hại sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa nếu không được phun phòng trừ kịp thời.

Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, UBND xã tập trung tạo mọi điều kiện để nông dân chăm sóc bón thúc, đồng thời gửi thông báo hướng dẫn chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để các thôn tuyên truyền trên loa phát thanh cho nông dân chăm bón đúng thời điểm và hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lúa Mùa.

 

Hộ dân thôn Minh Thành kiểm tra thăm đồng, chuẩn bị bón phân đón đòng

Hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên, thực hiện tốt các biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp (IPM) để chăm sóc cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận và sinh vật gây hại, khi phun thuốc phải đảm bảo 4 đúng gồm: đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng nồng độ và liều lượng, đúng cách đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho nông dân để chủ động thực hiện.

 

Phương Yên - Trung tâm DVHTPTNN thành phố