► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Xã Tân Thịnh phấn đấu trở thành phường

Ngày xuất bản: 05/08/2021 12:10:00 CH

 Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra trong đó có chỉ tiêu quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II “Xanh, bản sắc, hạnh phúc” với “Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 80,4% và đạt trên 50 chỉ tiêu đô thị loại I”. Để thực hiện chỉ tiêu này, thành phố chỉ đạo phấn đấu xây dựng ba xã Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh trở thành phường. Ngay khi được giao chỉ tiêu nhiệm vụ, xã Tân Thịnh đã bắt tay thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể.

 

Chi hội hội phụ nữ thôn Thanh Hùng làm cỏ, chăm sóc đồi keo

Bám sát định hướng lãnh, chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái, Đảng bộ xã Tân Thịnh đã tăng cường quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao nhận thức của câp ủy, tổ cho đảng, người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. hoạt động tại các cơ sở thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo cơ chế để các thành phần kinh tế trong xã tích cực tham gia sản xuất, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên, môi trường, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tính đến tháng 6/2021, xã đã triển khai văn bản số 27, ngày 16/3/2021 của UBND thành phố về thực hiện “Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm thành phố Yên Bái năm 2021” cho các hộ  đăng ký tham gia dự án. Đã có 8 hộ đăng ký tham gia với tổng 16.500 con gà. Thực hiện Quyết định 543/QĐ-UBND ngày 20/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt danh sách các hộ tham gia chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa năm 2021 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái. Xã được phê duyệt 07 hộ chăn nuôi lợn. Đến nay đã hướng dẫn thực hiện dự án 04 hộ, còn 03 hộ không tham gia dự án đợt 1, dự kiến sẽ rà soát các hộ bổ sung báo cáo thành phố theo quy định. Hướng dẫn 07 hộ đăng ký xây dựng dự án ốc nhồi thương phẩm trình thành phố theo quy định. Rà soát 26 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn báo cáo phòng tài nguyên theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao tiêu chí môi trường, đạt tỷ lệ 60%. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất TTCN vừa và nhỏ trên địa bàn với giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đạt 17,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 10,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 40,2 triệu đồng/người/năm.

Đối với hoạt động của Hợp tác xã Lương Thịnh bao tiêu sản phẩm trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hội nghị làm việc với các hộ dân đăng ký tham gia chuỗi hướng dẫn chính sách hỗ trợ theo Điều 14/NQ69/2020 chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Xã cũng đã hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Hợp tác xã chăn nuôi trồng trọt Tân Thịnh. Đồng thời xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung là sản xuất và chế biến tinh bột nghệ tại thôn Trấn Ninh đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với sản phẩm đại trà khác của xã. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế với thu nhập ổn định.

 

Thăm tặng quà mẹ Liệt sỹ tại thôn Thanh Lương

Chị Lương Thị Bích Hợp - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thịnh cho biết: Là lực lượng chiếm đông số lao động so với dân số toàn xã, trên 80% hội viên tham gia sản xuất Nông - Lâm nghiệp, thời gian qua, Hội phụ nữ xã Tân Thịnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên tập trung đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích canh tác, mạnh dạn thực hiện các dự án phát triển kinh tế có sự hỗ trợ của Nhà nước. Hội viên phụ nữ xã còn tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, năng động bám sát thị trường, mở các cửa hàng, dịch vụ để phục vụ nhân dân tại địa phương với quy mô ngày càng mở rộng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi của Hội viên phụ nữ xã góp phần để xây dựng xã Tân Thịnh đạt xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành phường vào năm 2025 với mức thu nhập bình quân đầu người của xã sẽ đạt 44 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn Hội đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến đi đầu trong phong trào làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 70 đến 300/triệu/năm như chị Lê Thị Lương, Tạ Thị Mai ở chị hội Trấn Thanh,  chị Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Lợi chi hội thôn Thanh Lương. Góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 1%.

Ông Nguyễn Đình Ninh - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh cho biết: Theo lộ trình, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Tân Thịnh sẽ phấn đấu cán đích vào năm 2022. Với thuận lợi được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn đang có nhiều chuyển biến tích cực. Trình độ dân trí, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao; cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, giá trị hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên, người dân có điều kiện tiếp thu tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn được áp dụng, triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả. Bước đầu đã hình thành vùng, mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại sản xuất chăn nuôi hàng hóa. Sản phẩm nông nghiệp có thị trường tại chỗ phong phú đa dạng và ngày càng mở rộng. Đến nay, xã đã hoàn thành được 2/5 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm hạ tầng kinh tế - xã hội; sản xuất - thu nhập - hộ nghèo và tiêu chí về an ninh trật tự - hành chính công. Vì vậy chúng tôi đề ra giải pháp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn nhân dân tham gia các dự án phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; giữ vũng và ổn định quốc phòng an ninh. Thường xuyên phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Từ những giải pháp cụ thể này sẽ là tiền đề quan trọng để xã Tân Thịnh cán đích nông thôn mới nâng cao năm 2022. Và cũng là điều kiện tiên quyết tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu trở thành phường vào năm 2025 theo đúng lộ trình. Góp phần thực hiện quyết tâm chung của Đảng bộ, chính quyền thành phố là xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “Xanh, bản sắc, hạnh phúc”, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái