► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban nhân dân thành phố họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ tháng 8

Ngày xuất bản: 10/08/2021 6:11:00 SA

 Chiều ngày 09/8/2021, UBND thành phố Yên Bái tổ chức họp phiên thường kỳ trực tuyến với UBND các xã, phường và các phòng, ban, đơn vị có liên quan đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 1.316 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chỉ đạo các địa phương tập trung tổ chức sản xuất vụ hè thu năm 2021 đảm bảo diện tích, khung lịch thời vụ. Tăng cường hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong giai đoạn chuyển mùa đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu bò; tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên đàn vật nuôi. Chăm sóc, bảo vệ 290 ha diện tích trồng rừng. Tập trung xây dựng xã Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đảm bảo theo đúng kế hoạch. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2021. Đăng ký mô hình khuyến công địa phương năm 2022; đôn đốc 02 đơn vị thực hiện mô hình khuyến công năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí 315 triệu đồng. Chỉ đạo bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu lên 75 ha. Chuẩn bị các điều kiện thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp thành phố Yên Bái. Doanh thu bán buôn hàng hóa 7 tháng đạt 4.485 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 8.260 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ, bằng 55,8% Kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách. Số thu ngân sách trong tháng 7 đạt 51,6 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch tháng, lũy kế đến hết tháng 7 đạt đạt trên 334 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, bằng 53% chỉ tiêu Chương trình hành động 18 của tỉnh và Kế hoạch 25 của thành phố. Công tác xây dựng đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp và khởi công mới theo kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 210 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 67,9% vốn thực nhận gồm: 13 công trình chuyển tiếp, 39 công trình khởi công mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn; Giải quyết việc làm và ổn định việc làm 7 tháng đầu năm cho 2.255 lao động, bằng 67,3% kế hoạch. văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo. An ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung những kết quả của từng lĩnh vực đã đạt được trong 7 tháng cũng như phân tích những tồn tại hạn chế. Từ đó góp phần xây dựng hoàn chỉnh giải pháp trọng tâm theo từng chỉ tiêu cụ thể, tạo đà đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa.

 

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương, phòng, ban, đơn vị tiếp tục bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “phòng” là cơ bản, chiến lực lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội; vừa phải tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, với quan điểm không thay đổi mục tiêu tổng thể, mà chủ động điều chỉnh linh hoạt về giải pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, dự án chăn nuôi theo các chính sách hỗ trợ của tỉnh, các sản phẩm OCOP... đảm bảo nâng cao số lượng, chất lượng các dự án theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn sinh học. Chỉ đạo tập trung xây dựng xã Văn Phú đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021 đồng thời tập trung đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới nổi trội tại xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo. Tập trung quyết liệt trong công tác thu ngân sách cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, phòng, ban chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ cùng với ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác thu nợ, không để phát sinh nợ mới. Hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II; Đề án phát triển đô thị thành phố Yên Bái đến năm 2030; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Kế hoạch đánh số cây xanh trên địa bàn thành phố để quản lý, chăm sóc theo đúng quy định. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 theo hướng hiện đại; Xây dựng Đề án xây dựng phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học đạt tiêu chuẩn “Phường chuẩn văn minh đô thị. Tiếp tục rà soát, khảo sát xây dựng Dự án lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo không để tụ tập khiếu kiện đông người, phát sinh vụ việc phức tạp. Ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)