► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và những tháng cuối năm 2021

Ngày xuất bản: 13/10/2021 3:36:00 CH

 Sáng ngày 13/10/2021, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 trực tuyến với UBND các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh phiên họp

 Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, song thành phố Yên Bái đã hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả và đang giữ vững là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Đến hết tháng 9, có 37/54 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT- XH được giao theo Kế hoạch hành động của thành ủy năm 2021 có kết quả thống kê, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu hoàn thành, 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% KH, 13 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% KH năm, còn 2 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp dưới 70% KH năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 9 tháng đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch. Trong sản xuất NLN, giá trị sản phẩm trên 1 ha diện tích đất canh tác đạt 141,5 triệu đồng/ha, bằng trên 103% KH; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4 nghìn tấn, bằng 105,5% KH; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 9.815 tấn, bằng trên 100% KH. Các dự án phát triển kinh tế được chú trọng triển khai. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tích cực. Trong 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh thu bán buôn hàng hóa đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.610 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn giải ngân XDCB đạt gần 77% KH vốn đã bố trí. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân được chú trọng. Cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, đã tổ chức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái (IOC). Công tác VH- XH được quan tâm, chăm lo, trên địa bàn có 2.870 lao động được giải quyết và ổn định việc làm, bằng 85,7% KH; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững được tăng cường.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có thời điểm chưa quyết liệt. Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH tuy duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra như: thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị hàng háo xuất khẩu; môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố chưa thực sự hấp dẫn. Vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, các đại biểu xã, phường và các phòng ban chuyên môn của thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào lĩnh vực thu ngân sách, quản lý đất đai, quản lý đô thị, thành lập doanh nghiệp…

Theo đó, trong tháng 10 và những tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh Covid-19. Rà soát, đánh giá kết quả thự c hiện nhiệm vụ năm 2021, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cả năm đạt 15 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/người/ năm. Đẩy mạnh sản xuất NLN tập trung triển khai các đề án, dự án sản xuất đảm bảo tiến độ nhằm đạt giá trị sản xuất NLN đạt 560 tỷ đồng. Tập trung phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả. Trong lĩnh vực thu ngân sách phấn đấu thu đạt 728,8 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng các công trình; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực QLĐT. Tiếp tục đảm bảo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại của công dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, QP-AN đảm bảo, trong đó tập trung thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)