► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Kế hoạch hành động 168-KH/TU của Thành ủy

Ngày xuất bản: 21/02/2023 7:59:00 CH

 Chiều ngày 21/02/2023, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị với các cơ quan, đơn vị thuộc Khối kinh tế, văn hóa – xã hội về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Kế hoạch hành động số 168-KH/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Khối kinh tế, văn hóa – xã hội. Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch hành động 168-KH/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy, năm 2023, thành phố tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Trong đó Khối kinh tế được cụ thể hóa thành 78 nhiệm vụ; Khối văn hóa- xã hội là 52 nhiệm vụ. Với các chỉ tiêu chú yếu như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 18.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đạt 18.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 4.800 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 560 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng; duy trì 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 4 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.500 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 900 tỷ đồng; thành lập mới 120 doanh nghiệp, 8 HTX, 35 tổ hợp tác. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng. Đối với các chỉ tiêu phát triển đô thị tỷ lệ đô thị hóa đạt 79,5%, đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt 8,2m2/người. Trồng 10.000 cây xanh đô thị; xây dựng 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Phấn đấu năm 2023 xây dựng 13 trường đạt tiêu chí “Trường học hạnh phúc”, 70% trường mầm non, phổ thông công lập đạt chỉ tiêu trường học hạnh phúc.duy trì 15/15 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Tạo việc làm mới cho 3.400 lao động; chuyển dịch 325 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 66%. phấn đấu giảm 80 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo còn 0,42%. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 91,3%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa  89%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa  100%; phấn đấu 63% dân số thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố đạt 76%....

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị đã tập trung phát biểu ý kiến về các kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 168-KH/TU của Thành ủy đối với các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; việc đăng ký sáng kiến của từng phòng, ban, đơn vị. Các đại biểu cũng nêu  những khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị đề xuất để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

 

Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong thực hiện Kế hoạch hành động 168-KH/TU của Thành ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với cơ quan, đơn vị mình gắn với phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo thời gian, lộ trình cụ thể; đồng thời xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, thường xuyên đánh giá, đôn đốc, đảm bảo yêu cầu đề ra. UBND thành phố cũng sẽ chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng, hiệu quả.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)