► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái - Đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số

Ngày xuất bản: 13/12/2022 10:31:00 SA

 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu theo Nghị quyết của Đảng, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam cơ bản hoàn thành chuyển đổi số để chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc từng bước chuyển đổi các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái trong môi trường số không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

 

Các đại biểu tham quan 1 cuộc họp Chi bộ thôn Yên Minh - xã Minh Bảo

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lựa chọn thôn Yên Minh là địa phương đầu tiên thí điểm thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã. Thôn đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng gồm 9 thành viên do bà Nguyễn Thị Hiền - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận là tổ trưởng. Từ khi đi vào thành lập các thành viên Tổ chuyển đổi số của Thôn luôn tích cực phối hợp cán bộ xã, các ban ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện áp dụng chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền được lồng ghép, tổ chức phù hợp với đặc thù của địa bàn nông thôn, như: thông qua các cuộc họp thôn, ngày đại đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đăng ký mã định danh cá nhân trên cổng dịch vụ công Quốc gia, sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử. Bà Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng chuyển đổi số cộng đồng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo phấn khởi chia sẻ: “ Mới đầu nhân dân còn chưa hiểu thế nào là chuyển đổi số thì qua các hoạt động tuyên truyền của hệ thống đài báo, các cấp, nhất là các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng của Thôn thường xuyên sát sao, kiên trì tuyên truyền theo hình thức mưa dầm thấm lâu và tập trung những vấn đề thiết thực. Đến nay đa số nhân dân đã nhận thức được hiệu quả của việc chuyển đổi số và nó phục vụ thiết thực đời sống hàng ngày, như các tiện ích thanh toán tiền điện, tiền nước, các khoản thu nộp học phí cho con em qua tài khoản rất thuận tiện, an toàn nên nhân dân rất phấn khởi và tự giác thực hiện ngày càng cao.”

Từ mô hình thí điểm thực hiện chuyển đổi số tại thôn Yên Minh đã phát huy hiệu quả, từng bước tạo nên mô hình xã thông minh, đem lại những bài học kinh nghiệm thiết thực để nhân rộng ra các địa phương khác trong Xã. Các hoạt động của hệ thống chính trị được công khai, minh bạch trên môi trường số hóa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đến nay, 100% các cuộc họp chi bộ thôn ở Minh Bảo đã thực hiện làm việc trên môi trường điện tử bằng phần mềm sổ tay đảng viên; cung cấp công khai, minh bạch dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý đúng hạn và trước thời hạn đạt 100%, không còn tình trạng người dân phải chờ đợi, xếp hàng lâu tại bộ phận một cửa để thực hiện thủ tục hành chính.

 

Gian hàng không dùng tiền mặt ở phường Nguyễn Phúc

Đối với phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái đã chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của địa phương. Đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ Ủy ban MTTQ, cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia và là nòng cốt ở các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đội ngũ này góp phần lan tỏa, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung với thành phố; giúp các nhà trường quản lý thông tin giáo viên, học sinh, hỗ trợ giảng dạy, quản lý bài giảng; phối hợp với VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái hỗ trợ cung cấp nền tảng công nghệ, giải pháp phục vụ CĐS, tư vấn, hỗ trợ đảm bảo chất lượng phủ sóng 3G, 4G và mạng Internet phục vụ người dân. Phường phối hợp với VNPT Yên Bái triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet. Tổ chức tuyên truyền lưu động về nội dung chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên các tuyến phố, các khu dân cư trên địa bàn phường. Cấp chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng theo quy định của Cơ yếu Chính Phủ cho 5/18 cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền ký số. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng 100%. Phường Minh Tân đã triển khai các cuộc họp trực tuyến từ phường xuống tổ dân phố. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thành thạo các nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm đang ứng dụng tại phường đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Tân thành phố Yên Bái cho biết thêm: “Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt ngày càng tăng cao. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet đường truyền băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G đạt 100%. Trên địa bàn phường có trường tiểu học Kim Đồng, trường mầm non Bông Sen đã triển khai hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, dạy và học. Người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và được truyền thông tiếp cận các nền tảng, dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển và nâng cao chỉ số hạnh phúc trong nhân dân.”

Công tác chuyển đổi số nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng được Ban Thường trực, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái quan tâm và có nhiều chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý công việc và các hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố được đánh giá là cấp bách. Từ đó đã có nhiều định hướng, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời làm cơ sở triển khai các nội dung chuyển đổi số trong cơ quan. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị như máy tính, hệ thống mạng… phục vụ cho chuyển đổi số được quan tâm đầu tư, trang bị. Hầu như cán bộ của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đều ở độ tuổi trẻ được đào tạo cơ bản và có đủ khả năng để làm việc trong môi trường số. Ông Đỗ Minh Huấn - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái tạo nên môi trường số khép kín, khi đó tất cả các đối tượng con người triển khai các công việc trong môi trường “không giấy tờ”, được hỗ trợ các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng. Xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong cơ quan bằng cách số hóa tất cả các tài liệu liên quan là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ thành phố là hạt nhân tích cực để tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cộng đồng về các chủ trương, chiến lược Quốc gia, lợi ích của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt.”

 

Đoàn viên thanh niên phường Minh Tân ra quân tuyên truyền chuyển đổi số

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân  thực hiện chuyên đề năm của thành phố Yên Bái là:“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc” xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh”. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tích cực tham gia việc chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm, chú trọng tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chủ động, linh hoạt áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch Covid-19. Ưu tiên phát triển các dự án ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp bền vững; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông sản nhằm nâng cao giá trị và đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Mặt trận cơ bản đáp ứng yêu cầu, cán bộ Thường trực MTTQ xã, phường của thành phố Yên Bái đều sử dụng máy tính thành thạo, việc gửi, nhận văn bản qua thư điện tử, phần mềm giao việc đảm bảo yêu cầu và mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí và rất thuận lợi cho cơ sở. Ủy ban MTTQ 15 xã phường đã lập trang mạng “cộng đồng” và thành lập các nhóm zalo, facebook, để tuyên truyền các văn bản mới đến cơ sở, nêu gương Người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Năm 2022, Ủy ban MTTQ thành phố đã đăng tải trên 240 tin bài lên trang Fanpage Mặt trận thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. Để Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tham gia hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nguồn lực quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu cán bộ, hội viên UB MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái cần phải tiên phong đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức; nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội; chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực mang lại.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái