► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tuy Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao đời sống người dân

Ngày xuất bản: 31/03/2023 7:53:00 SA

 Là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2016-2020, xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái hiện đang tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư của Nhà nước cùng với phát huy nội lực trong nhân dân duy trì thực chất, bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí để chương trình xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Minh Thành là một trong những thôn đi đầu trong thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng NTM” của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Ban vận động thôn đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm "làm đến đâu, chắc đến đó" trên cơ sở thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng". Đặc biệt là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Bà Phạm Thị Nhâm, Bí thư Chi bộ thôn Minh Thành cho biết: Chi bộ thôn thường xuyên sát sao tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực chung tay xây dựng NTM. Để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, theo đó bà con luôn luôn ủng hộ và tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Duy trì các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

Cây rau là sản phẩm chủ lực trong phát triển sản xuất của Tuy Lộc

Nhờ đó đến nay, 100% tuyến đường trục thôn, xóm đã được cứng hóa. Các tuyến đường đã được lắp đặt biển báo giao thông, được trồng cây bóng mát, trồng hoa. 100% số hộ có vườn có diện tích cây cho thu nhập từ kinh tế vườn tối thiểu đạt 25 triệu đồng/500m2. Trong thôn có sản phẩm sạch, đảm bảo ATTP, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất như: trồng rau, trồng cây ăn quả, trồng hoa…Hiện thôn Minh Thành là một trong 3 thôn của xã Tuy Lộc được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Kết quả này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tạo động lực để người dân tiếp tục chung sức đồng lòng nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã NTN kiểu mẫu.Chị Trần Thanh Thùy, người dân thôn thôn Minh Thành chia sẻ: Nhờ NTM mà đời sống của người dân chúng tôi được nâng lên rất nhiều về cả vật chất và tinh thần. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, hệ thống kênh mương, đường nội đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi sản xuất nông nghiệp. Với những kết quả đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng đóng góp cùng với Đảng bộ, chính quyền nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

 

Các tổ tự quản thường xuyên vệ sinh cảnh quan môi trường

Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM, UBND xã Tuy Lộc đã phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể vận động các thành viên, các hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đặc biệt là phong trào bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đổ rác đúng thời gian quy định, không vứt rác bừa bài…. MTTQ xã đã duy trì 8 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, đồng thời triển khai xây dựng các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch đẹp” tại các thôn. Theo ông Nguyễn Đình Hiệp-Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tuy Lộc thì MTTQ xã đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng cây tại các tuyến đường, thông qua tổ tự quản tại các khu dân cư. Ngoài ra, đã tổ chức các buổi lao động thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn để đảm bảo các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

Các tuyến đường đều đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và được trồng hoa, cây cảnh

Trong những năm gần đây thành phố Yên Bái đã quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Tuy Lộc như xây dựng các tuyến đường giao thông, trường học.Trong đó công trình trường TH và THCS Tuy Lộc được đầu tư hai giai đoạn với số tiền đầu tư 30 tỷ đồng; công trình đường nối đê bao đến trung tâm xã với số tiền đầu tư trên 14 tỷ đồng; công trình nhà văn hóa kiểu mẫu trị giá 2,7 tỷ đồng…Tạo diện mạo cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc đã phát huy nội lực để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường. Người dân thực hiện đóng góp xây dựng 4,5 km đường điện thắp sáng đường quê, người dân đóng góp ngày công, vật liệu, xây dựng nhà cửa; chỉnh trang đường làng ngõ xóm, phát triển các mô hình kinh tế với số tiền huy động khoảng 4 tỷ đồng. Hiện xã tiếp tục duy trì các mô hình dự án đem lại hiệu quả kinh tế, duy trì hoạt động của HTX sản xuất rau an toàn. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, môi trường được đảm bảo, là cơ sở để người dân tiếp tục phát huy nội lực chung sức xây dựng các mục tiêu xã NTM giai đoạn 2021-2025.

 

Đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc trao đổi: Xác định các tiêu chí xây dựng NTM của giai đoạn này là rất cao, đòi hỏi nguồn lực rất lớn, ngoài sự đầu tư của tỉnh, của thành phố, chúng tôi tiếp tục huy động nguồn nội lực trong Nhân. Chúng tôi đã phát động các phong trào thi đua gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, các thôn, đăng ký công trình phần việc cụ thể để nâng cao các tiêu chí. Huy động tối đa sự đóng góp của người dân cùng tham gia. Chúng tôi xác định lộ trình năm 2023 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của NTM, NTM nâng cao và năm 2024 hoàn thành các tiêu chí của NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 -2025.

Trong năm 2023, xã Tuy Lộc tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung vào các chỉ tiêu như: Sản xuất, hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự đảm bảo bền vững, thực chất, nhằm phát triển kinh tế, xã hội. Huy động tối đa mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phấn đấu xây dựng xã Tuy Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)