► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Trên 1 nghìn công nhân, người làm việc tại khu Công nghiệp phía Nam được tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại

Ngày xuất bản: 09/08/2022 3:00:00 CH

  

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân, người lao động thuộc khu công nghiệp phía Nam

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho đối tượng đủ từ 18 tuổi trở lên. Sáng ngày 09/8/2022, tại Nhà văn đa năng thôn Bình Lục xã Văn Phú, Kíp tiêm xe lưu động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cùng 2 kíp tiêm lưu động của Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho người làm việc tại 30 doanh nghiệp thuộc khu Công nghiệp phía Nam của tỉnh.

 

Xe tiêm lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Theo kết quả rà soát và lập danh sách tiêm phòng, trong đợt tiêm liều nhắc lại mũi 4 có 1.016 đối tượng được chỉ định tiêm phòng trong đợt này. Do có sự phối hợp chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin liều nhắc lại đến công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. Sự phối hợp tích cực của Ban Quản lý khu công nghiệp trong việc bố trí thời gian cho các công nhân, người lao động đến tiêm phòng theo khung thời gian đã thông báo.

 

Trên 1 nghìn công nhân, người làm việc tại khu công nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid- 19 liều nhắc lại

Cùng với đó, việc bố trí các kíp tiêm lưu động, đảm bảo an toàn thuận lợi cho người được tiêm phòng, nên tỷ lệ công nhân, người lao động tại khu công nghiệp đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại đạt khá cao theo kế hoạch. Các trường hợp đủ điều kiện tiêm đều được hướng dẫn theo dõi sau tiêm an toàn  đúng quy định, không có trường hợp nào phản ứng sau tiêm. Công nhân, người lao động được tiêm đều phấn khởi và thực hiện đầy đủ quy định theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

 

Lê Hương - Trung tâm TT và VH thành phó Yên Bái