► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023

Ngày xuất bản: 12/05/2023 7:18:00 CH

Ngày 12/5/2023, Uỷ ban MTTQ thành phố Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

 

 Quang cảnh Hội nghị

10 năm qua, các cấp từ thành phố đến các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nội dung Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng vào những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tập trung chỉ đạo và xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở, nội dung lồng ghép với các phong trào khác của các ngành, các cấp nên đã tạo động lực thúc đẩy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, được đông đảo quần chúng đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Đến nay, Công an thành phố đang duy trì có hiệu quả 96 mô hình phòng, chống tội phạm; Mặt trận Tổ quốc duy trì 119 tổ tự quản về ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 91 tổ tự quản về vệ sinh, bảo vệ môi trường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, 28 tổ tự quản bảo đảm trật tự ATGT, thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ; hiện toàn thành phố đã xây dựng được 3.815 mô hình điển hình tiên tiến, gia đình cựu chiến binh gương mẫu không mắc ma túy, tệ nạn xã hội và được duy trì thường xuyên; 15 mô hình CLB tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; ngoài ra, Hội Phụ nữ cũng đã xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ kịp thời tuyên truyền kiến thức về bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. Từ đó, đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền lực lượng Công an - MTTQ, các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới, Công an thành phố và MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm; hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản… ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Tiếp tục gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa phương và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Tại Hội nghị đã ra mắt mô hình “Họ giáo Âu Lâu không ma túy”.

 

Ra mắt mô hình “Họ giáo Âu Lâu không ma túy”

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của chủ tịch UBND thành phố Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 gồm 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 tập thể và 3 cá nhân Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

 

 

 

 

 

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã “có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2023” và “có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06”

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)