► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trả lời.

Ngày xuất bản: 14/10/2022 5:15:00 SA

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trả lời. 

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 99/ĐĐBQH-VP ngày 29/9/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đăng tải “Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trả lời”. 

 

Chi tiết Ý kiến trả lời tại đây