► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp luật mới về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố

Ngày xuất bản: 14/05/2022 12:00:00 SA

 Sáng ngày 13/5/2022, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp luật mới về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho hơn 30 học viên là các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông ghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Giảng viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phổ biến các văn bản pháp luật mới

Tại hội nghị các học viên được giảng viên phổ biến, hướng dẫn những văn bản liên quan đến công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như: Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các học viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan tâm, cùng làm rõ và hiểu sâu hơn các văn bản pháp luật mới về lĩnh vực đang sản xuất, kinh doanh.

Việc tham gia tập huấn giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nắm bắt thêm được những kiến thức, các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc sản xuất, kinh doanh đúng các quy định của pháp luật.

 

Phương Yên - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái