► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tổ chức bảo vệ thi công công trình khu dân cư nông thôn mới tại thôn Tiên Phú xã Văn Phú

Ngày xuất bản: 25/06/2021 1:17:00 CH

 Sáng ngày 25/6/2021, xã Văn Phú tổ chức bảo vệ thi công tại thôn Tiên Phú để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án thi công công trình khu dân cư nông thôn mới (Hạng mục: Phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ, khu vực điểm 4C), đầu cầu Văn Phú.

 

Các lực lượng, phương tiện tiến hành làm nhiệm vụ

Để thực hiện đảm bảo thi công công trình khu dân cư nông thôn mới (Hạng mục: Phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ, khu vực điểm 4C), đầu cầu Văn Phú. UBND thành phố Yên Bái đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 4184/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 đối với thửa đất số 27, 185 thuộc mảnh đo đạch chỉnh lý bản đồ thu hồi đất số 77-2020 diện tích 1338,1m2, đất phi nông nghiệp do UBND xã Văn Phú quản lý. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông Lê Huy Sơn - bà Nguyễn Thị Tươi gây cản trở không cho thi công vào phần đất trên. Mặc dù đã được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng gia đình vẫn không chấp hành.

Phạm vi bảo vệ thi công là khu vực thửa đất số 27, 185 thuộc mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ thu hồi đất số 77-2020 diện tích 1338,1m2  tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú. Đặc điểm khu vực bảo vệ thi công hiện trạng là đất giao thông, do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tươi trồng cây lấn chiếm.

 

Quá trình tổ chức bảo vệ thi công công trình được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật

Mục đích của việc tổ chức bảo vệ thi công để thực hiện dự án công trình khu dân cư nông thôn mới (Hạng mục: Phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ, khu vực điểm 4C), đầu cầu Văn Phú. Đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn xã Văn Phú. Góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Việc tổ chức bảo vệ thi công được tiến hành đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, kiên quyết, chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả, đúng chính sách, chế độ và trình tự thủ tục quy định. Các lực lượng làm nhiệm vụ được phân công cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, thiết bị, phương tiện, an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)