► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại phường Hợp Minh, xã Âu Lâu

Ngày xuất bản: 15/02/2022 5:26:00 CH

 Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại và liều bổ sung cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố. Ngày 15/02/2022, phường Hợp Minh và xã Âu Lâu đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch.

 

Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố tiêm mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân tại phường Hợp Minh

Theo kết quả tiêm phòng mũi 2 trước đó, trong chiến dịch đợt này, phường Hợp Minh có 1474 đối tượng tại 5 tổ dân phố trên địa bàn đủ thời gian tiêm liều nhắc lại và liều bổ sung phòng COVID-19. Phường phối hợp Trung tâm y tế thành phố thiết lập 2 điểm tiêm tại trường mầm non Hoa Huệ và trường TH&THCS. Đối với xã Âu Lâu, trong chiến dịch đợt này, xã có 1695 người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3. Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến tiêm phòng đầy đủ theo thông báo. Xã Âu Lâu đã phối hợp thiết lập điểm tiêm tại trường TH&THCS Âu Lâu, thông thời gian tổ chức tiêm sớm cho nhân dân. Trung tâm Y tế thành phố đã bố trí 4 kíp tiêm phòng, phân công lực lượng tiếp nhận thông tin, khám sàng lọc, hướng dẫn người dân theo dõi sau tiêm chủng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tiêm chủng phường Hợp Minh và xã Âu Lâu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách trong quá trình tiêm phòng. Thông báo thời gian đảm bảo giãn cách người dân khi đến điểm tiêm đã được thiết lập.

 

Người dân nghiêm túc thực hiện giãn cách trong quá trình tiêm phòng

Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt kết thúc thời gian tiêm phòng, tỷ lệ người dân của 2 địa phương đã đến tiêm phòng khá đầy đủ theo thông báo. Các kíp tiêm thực hiện tiêm phòng an toàn, đúng quy trình, không có các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Kết thúc thời gian tiêm phòng tại xã Âu Lâu, phường Hợp Minh, theo kế hoạch trong ngày 16/2/2022 các kíp tiêm của Trung tâm y tế thành phố tiếp tục tổ chức tiêm tại Nhà văn hóa đa năng phường Đồng Tâm cho trên 900 đối tượng làm dịch vụ thiết yếu, vận tải, các cơ quan, doanh nghiệp... đã tiêm mũi 2 tại Trung tâm y tế thành phố trước đó. Đồng thời thành lập 5 đội tiêm tổ chức tiêm phòng toàn dân tại phường Yên Thịnh dự kiến cho 2234 đối tượng đã đủ thời gian tiêm liều nhắc lại và liều bổ sung.

 

Lê Hương - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái