► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày xuất bản: 30/03/2021 2:26:00 CH

 Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, Thành ủy đã triển khai “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị.

 

Cán bộ, công chức phường Nguyễn Phúc tham gia thi

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Cùng với đó, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị gắn với chuyên đề toàn khóa và từng năm, nhằm phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và hằng năm; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Linh hoạt, sáng tạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Trong đó, Thành ủy đã đổi mới tuyên truyền góp phần tạo sự lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác bằng hình thức tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Internet với 4 Tuần thi; thời gian mỗi tuần thi được tính từ 10h00’ thứ hai của tuần đầu và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi lượt thi sẽ có 20 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi dự đoán. Nội dung thi gồm các câu hỏi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chuyên đề năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và chuyên đề về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Điểm lại kết quả ở các tuần thi trong đó ở tuần thi thứ nhất trên Trang Thông tin điện tử thành phố Yên Bái đã có 3.540 người tham gia dự thi với 5.631 lượt thi. Trong đó có 313 người thi trả lời đúng cả 20 câu hỏi. Người hoàn thành bài thi sớm nhất 70 giây; có 01 người dự đoán chính xác số người dự thi là 3.540. Ở tuần thi thứ hai có 2.205 người tham gia dự thi, với 3.973 lượt thi, trong đó có 245 người thi trả lời đúng cả 20 câu hỏi, người hoàn thành bài thi sớm nhất là 84 giây. Tuần thi thứ ba có 2.110 người tham gia dự thi, với 3.432 lượt thi, trong đó có 541 người thi trả lời đúng cả 20 câu hỏi, người hoàn thành bài thi sớm nhất là 54 giây. Đảng bộ các xã, phường có số người tham gia thi đông trong các tuần gồm: Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Yên Thịnh. Nhiều chi, đảng bộ có số người tham gia thi so với tổng số cán bộ, đảng viên đạt tỷ lệ cao như: Đảng bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Đảng bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt, Chi bộ Công ty CP Hữu Nghị Quốc tế, Đảng bộ Quân sự thành phố, Chi bộ Trường THPT Dân tộc nội trú,…

 

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia thi

Hiện Thành ủy tập trung yêu cầu, các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, gắn với yêu cầu của Chỉ thị số 27, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã phường, Hội cựu chiến binh thành phố, Thành Đoàn Yên Bái tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa Đoàn, Đội ở các trường học gắn với cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng bộ. Nhằm tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)