► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng bộ xã Âu Lâu

Ngày xuất bản: 02/07/2021 6:45:00 SA

 Chiều ngày 01/7/2021, Đoàn Công tác của Thường trực Thành ủy do đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu. Cùng đi còn lãnh đạo một số, phòng, ban đơn vị chuyên môn thành phố.

 

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng bộ xã Âu Lâu

Tại buổi làm việc đại diện Lãnh đạo xã Âu Lâu đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế xã - hội đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 43 tỷ đồng bằng 54,2% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 753 tấn bằng 50 %KH. Đến nay, xã đã chỉ đạo trồng rừng tập trung mới đạt gần 62ha bằng 88% kế hoạch, trồng 6.100 cây phân tán đạt 121% so với cùng kỳ năm 2020. Trồng cây đô thị đạt 500 cây bằng 62,5% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 176 triệu đồng. Thành lập mới đạt 6/5 tổ hợp tác bằng 120% kế hoạch. Tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%. Xác nhận 42 hồ sơ mua bán chuyển nhượng đất đai, tặng cho. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 03 trường hợp thu nộp ngân sách trên 10 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực đã giải quyết và tạo việc làm mới cho 112 lao động đạt 50,7%KH, 48 lao động được đào tạo nghề, 17 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Xã đã vận động Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 02 hộ người có công với mức kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, đã cấp kinh phí hỗ trợ 06 tháng cho 02 hộ nghèo thuộc Đề án của thành phố với tổng kinh phí 3,6 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã có 8/11 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 5 chi bộ đăng ký cấp thành phố, 03 chi bộ đăng ký cấp xã. Đến nay, đảng ủy xã đang đề nghị Thành ủy ra quyết định kết nạp 4 đảng viên, còn 02 hồ sơ đảng thẩm tra lý lịch. Trên cơ sở, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, tại buổi làm việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Âu Lâu đã phát biểu làm rõ hơn một số kết quả, nhiệm vụ triển khai đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp và vấn đề đến đoàn công tác quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ xã triển khai thực hiện. Lãnh đạo thành phố và một số phòng, ban đơn vị thành phố đã tham gia phát biểu ý kiến, đề nghị xã Âu Lâu cần nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian tới.  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Minh, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật mà xã Âu Lâu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí chỉ ra một tồn tại mà Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu trong đoàn công tác. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như thực hiện rà soát bổ sung ngay những nội dung, quy chế làm việc của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm cho từng người theo phương châm “5 Rõ” của thành phố. Tăng cường công tác tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; không ngừng đổi mới sáng tạo, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, phần việc trong năm 2021 đã đăng ký.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã Âu Lâu, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục có các giải pháp để giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn nâng cao. Tập trung xây dựng các sản phẩm chủ lực thuộc thế mạnh của địa phương. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; trong công tác thu ngân sách, xã cần có nhiều giải pháp đột phá đề hoàn thành chỉ tiêu thu Ngân sách trong năm đã được giao; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt có giải pháp xử lý dứt điểm, điểm 121 lên xuống đường Cao tốc trên địa bàn xã; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý đất đai. Triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, huy động nguồn xã hội hóa triển khai lắp đặt camera an ninh; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính...Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp đã đề ra trong năm.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)