► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thu ngân sách ở thành phố - Những tín hiệu khả quan

Ngày xuất bản: 10/07/2021 3:39:00 CH

 Năm 2021, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 628,8 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu 728,8 tỷ đồng. Bước vào thực hiện công tác thu, thành phố Yên Bái tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan tác động đến tiến độ và các nguồn thu. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự chủ động của ngành chuyên môn nên tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã có những tín hiệu khả quan.

 

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố trao đổi nghiệp vụ

Ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: Giới Phiên là xã thuần nông, hộ SXKD không đáng kể và chủ yếu nhỏ, lẻ. Nhưng, năm 2021 này với lợi thế trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều công trình xây dựng; mặt khác cũng phát sinh hoạt động mua bán, chuyển nhượng, hợp pháp hóa đất đai. Do đó, xã Giới Phiên đã tranh thủ khai thác nguồn thu từ phí, lệ phí, thuế bao thầu xây dựng; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi có hoạt động mua bán, sang nhượng, hợp pháp hóa đất đai để thu tiền hợp pháp hóa và thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, xã Giới Phiên đã đạt số thu trên 3,4 tỷ đồng, bằng 99% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 63% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, nguồn thu từ phí và thuế đạt trên 2,6 tỷ đồng, bằng 177% KH thành phố giao và là đơn vị đầu tiên hoàn thành số thu cân đối với tỷ lệ cao.

Đối với khối xã, phường được thành phố giao thu 155 tỷ đồng tiền ngân sách. Bên cạnh việc chính quyền cơ sở tích cực phối hợp với ngành chuyên môn và các đơn vị, phòng ban có liên quan của thành phố khai thác các nguồn thu, chi cục thuế thành phố đã chỉ đạo 3 đội quản lý thu thuế liên xã, phường trên địa bàn cũng chủ động tham mưu với chính quyền cơ sở triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo quản lý, khai thác các nguồn thu ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm. Trong đó, đối với đội thuế số 3 phụ trách 5 địa bàn xã, phường được thành phố giao thu 66 tỷ 600 triệu đồng tiền ngân sách. Theo bà Phạm Thị Kiều, Đội trưởng đội thuế số 3 thì địa bàn đội quản lý rộng, tập trung nhiều hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và có biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý, khai thác các nguồn thu. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt, nên 6 tháng đầu năm địa bàn đội thuế số 3 quản lý đã thu đạt trên 31 tỷ đồng tiền thuế, đạt số thu cao nhất trong số 3 đội quản lý thu thuế liên xã, phường.

 

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố trực thu tại điểm thu thuế tại phường Đồng Tâm

Thực tế cho thấy, bước vào thực hiện công tác thu ngân sách năm 2021, ngay từ cuối tháng 4 do tác động của dịch bệnh Covid-19, không ít doanh nghiệp, hộ SXKD không phát sinh số thuế phải nộp. Dự toán thu NQD luôn giao cao hơn so với thực tế phát sinh, thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, một số chính sách thuế có sự thay đổi cũng tác động không nhỏ đến nguồn thu. “Do đó, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế thành phố đã chủ động tham mưu với thành phố sớm giao kế hoạch đến các đơn vị; thực hiện phân kỳ nguồn thu gắn với các giải pháp cụ thể. Chú trọng nuôi dưỡng, khai thác, quản lý tốt nguồn thu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Và một trong những giải pháp để bù vào khoản thiếu hụt từ lĩnh vực NQD do tác động của dịch Covid- 19 là tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, thuế bao thầu xây dựng, truy thu các khoản thuế nợ đọng qua bên thứ ba; khai thác thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản”. Ông Trần Quốc Toản- Chi cục trưởng Chi cục thế thành phố khẳng định.

Có thể nói, năm 2021 tình hình SXKD trên địa bàn tiếp tục phải hứng chịu những thách thức mới, nhất là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động không nhỏ đến đời sống, hoạt động của các doanh nghiệp, hộ SXKD. Mặt khác, tiếp tục thực hiện một số chính sách mới trong lĩnh vực thuế. Trong khi đó, nhiệm vụ thu ngân sách đối với thành phố hết sức nặng nề. Song, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu năm 2021, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra thuế theo quy định và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù nhiều yếu tố tác động nhưng công tác thu ngân sách ở thành phố đã có những tín hiệu khả quan với số thu gần 283 tỷ đồng, bằng 45% dự toán tỉnh giao; so với cùng kỳ năm trước đạt 105%. Trong đó, thu NQD đạt trên 86 tỷ đồng, bằng 56% KH; thuế thu nhập cá nhân 36 tỷ đồng, bằng 61% KH; một số nguồn thu như lệ phí trước bạ cũng đạt 34 tỷ đồng, thu tiền giao đất 69 tỷ đồng.

                                                       

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)