► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày xuất bản: 18/05/2022 6:02:00 SA

Chiều ngày 17/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và công tác triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã, phường; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; đại diện một số nhà mạng, ngân hàng thương mại trên địa bàn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Qua bước đầu triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực cho thấy: thành phố đã chỉ đạo sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn hóa bản điện tử V-Office trong triển khai và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của UBND. Triển khai phòng họp không giấy tờ, thực hiện họp trực tuyến tới 100% xã, phường. Đề nghị cấp bổ sung 510 tài khoản hòm thư điện tử công vụ; thành lập các nhóm zalo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo việc chỉ đạo được kịp thời. Trong lĩnh kinh tế, kế hoạch, đầu tư, ngân sách ngân sách tiếp tục triển khai, khai thác hiệu quả một số Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis); Hệ thống đăng, kê khai thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp, HTX. Triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế được phân cấp ở mức độ 4. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến. Trong lĩnh vực giáo dục đã khuyến khích giáo viên thiết kế các bài giảng, ứng dụng các phần mềm quản lý thi; khuyến khích các trường sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Sử dụng các mô hình dạy học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến.

 

Đại biểu phòng, ban, đơn vị thành phố thảo luận về công tác chuyển đổi số trên địa bàn

Đối với công tác triển khai thanh toán không dùng tiền mặt: Trong năm 2021, UBND thành phố đã phối hợp và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, 15/15 xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện, trên địa bàn thành phố có 249 máy POS và EDC; 100% các trường học và bệnh viện thu tiền viện phí, học phí bằng hình thức không dùng tiền mặt. Các ngân hàng đã ứng dụng nhiều công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi mang lại lợi ích cho khách hàng.

Đối với việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn, đến giữa tháng 5, Chi cục thuế thành phố đã tiếp nhận 720 hồ sơ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử của 509 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế  và 211 hộ, cá nhân kinh doanh. Đến nay có trên 50% số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và trên 52% hộ, cá nhân kinh doanh đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử. Thành phố phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh trong diện và đủ điều kiện sẽ chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Lãnh đạo Chi cục thuế thành phố làm rõ hơn về kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, qua thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn vẫn còn một số mặt còn tồn tại, hạn chế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Việc cập nhật thông tin bổ sung cho các phân hệ của Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố có lúc còn chưa kịp thời. Một số phòng, ban, đơn vị còn chưa chủ động trong việc phối hợp với VNPT Yên Bái để cập nhật dữ liệu. Một số lĩnh vực vẫn chưa có phần mềm để cập nhật thêm như quy hoạch, quản lý đất đai...Một số xã, phường còn chưa tích cực trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cũng như thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường và phòng, ban, đơn vị thành phố; các nhà mạng và ngân hàng thương mại đã làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, trong thời gian tới, thành phố Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số; phát triển nền kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng xã hội số trên địa bàn.

 

Đại diện Ngân hàng thương mại đánh giá về công tác phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn, tại hội nghị, đồng chí Bí thư thành ủy Đỗ Đức Minh nhấn mạnh: trước hết cần đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện  chuyển đổi số trên tinh thần trách nhiệm, tâm huyết hơn nữa. Trong đó, tập trung hoàn thiện nâng cao chính quyền số trên lĩnh vực. Quan tâm xây dựng công dân số như  thực hiện dữ liệu dân cư, mở tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia cho người dân. Xây dựng và phát triển kinh tế số, trọng tâm là triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở tận dụng tối đa các cơ hội, kênh thanh toán không dùng tiền mặt một cách linh hoạt, đúng thời điểm một số dịch vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử, tiến tới triển khai áp dụng biên lai điện tử ở một số dịch vụ. Tập trung phát triển xã hội số trên cơ sở đẩy mạnh các tiện ích thông minh liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng kịp thời trên cơ sở phân xếp loại kết quả chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, các tổ chuyển đổi số cộng đồng theo định kỳ. Chỉ đạo thành đoàn tham mưu với thành ủy và phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyển đổi số, trước mắt là hỗ trợ các tổ chuyển đổi số cộng đồng mở tài khoản cho người dân trên cổng dịch vụ công Quốc gia...Tiếp tục thực hiện dự án hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Cấp ủy và Chính quyền thành phố. Tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các nhà mạng triển khai Đề án xây dựng hệ thống quản lý đô ththông minh thành phố Yên Bái; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở các nội dung đã ký kết.

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)