► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7

Ngày xuất bản: 20/07/2021 12:00:00 SA

 Chiều ngày 19/7/2021, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 và sơ kết hoạt động công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Chế Huy Ba - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái.

 

Đồng chí Chế Huy Ba - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái đã được  nghe đồng chí Chế Huy Ba - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026...

 

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, Trung ương. Chỉ đạo tổ chức 62 hội nghị cấp thành phố và cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập khá cao, bình quân đạt 96,8%; đoàn viên, hội viên đạt trên 86%. Chỉ đạo tổ chức hội nghị điểm cầu trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho 205 đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố; kết nối điểm cầu các xã, phường với 906 đại biểu chủ chốt xã, phường tham dự hội nghị. Chỉ đạo Ban tuyên giáo tham mưu 26 văn bản, ban hành 5 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng ngắn gọn, cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, phù hợp với thực tiễn địa phương và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chú trọng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng định hướng tuyên truyền hằng tháng. Chỉ đạo tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và thành phố; hướng dẫn thí sinh của Đảng bộ thành phố tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh; Hội thảo về kỹ năng tuyên truyền với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tổ chức lấy phiếu điều tra dư luận xã hội theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện 01 cuộc điều tra về chỉ số hạnh phúc trên địa bàn thành phố; 1 cuộc điều tra về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung đóng góp vào báo cáo với tinh thần đoàn kết, xây dựng vì mục tiêu nâng cao chất lượng các nhiệm vụ cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu đã đề ra.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2021. Chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham mưu, thẩm định các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ thành phố khóa XX thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Chỉ đạo tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề theo Chương trình Kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021; kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị tại các đơn vị theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)