► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10

Ngày xuất bản: 27/10/2022 3:04:00 CH

 Sáng ngày 27/10/2022, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2022 để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên thành phố và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tới.

 

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị, các báo cáo viên được nghe đồng chí Chế Huy Ba - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 03/10 đến ngày 09/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị. Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị cũng thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác như kết luận về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm…

 

Đồng chí Chế Huy Ba - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung báo cáo viên tháng 10/2022

Những kết luận, nghị quyết của Hội nghị không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị to lớn của Đảng ta trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống tiêu cực, mà còn là cơ sở để chúng ta đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các tiềm lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp đó, Hội nghị báo cáo viên thành phố Yên Bái còn được nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)