► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành uỷ Yên Bái tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày xuất bản: 27/02/2021 11:40:00 SA

 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Thành ủy Yên Bái tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bắt đầu từ 01/3/2021 đến 29/3/2021.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Internet với 4 Tuần thi; thời gian mỗi tuần thi được tính từ 10h00’ thứ hai của tuần đầu và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi lượt thi sẽ có 20 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi dự đoán. Nội dung thi gồm các câu hỏi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, chuyên đề về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Ban Tổ chức Cuộc thi trao 11 giải thưởng/ tuần, bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận. Kết thúc Cuộc thi sẽ chọn ra 10 tập thể có số người tham gia dự thi đông; có nhiều người tham gia đạt giải để trao các giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 5 giải khuyến khích kèm theo giấy chứng nhận. 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố Yên Bái (đối với học sinh phải từ 15 tuổi trở lên) đều được tham gia dự thi. Người dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối với Internet để truy cập vào banner cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử thành phố Yên Bái (http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn) để tra cứu tài liệu và tham gia Cuộc thi.

 

Hà Sinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy