► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái tham gia Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 10

Ngày xuất bản: 29/09/2021 3:13:00 CH

 Sáng ngày 29/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2021. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hà Thị Sinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

 

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2021 tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên thành phố được triệu tập đã có mặt đông đủ và được nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ chí Minh trên biển - Hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”. Theo đó, Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961. Đây là con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân để góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hội nghị còn được nghe chuyên đề: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”. Chuyên đề nhấn mạnh về tính kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Dù trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, đảo không ngừng được củng cố; các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo phát triển ngày càng vững mạnh. Trong đó, Hải quân nhân dân Việt Nam lớn mạnh vượt bậc, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Về nội dung định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10/2021, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trọng tâm, cụ thể đó là: Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục thông tin sâu đậm nội dung, ý nghĩa của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Tiến hành thành lập tuyến đường (23/10/1961 - 23/10/2021). Tiếp tục bám sát các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương IV khóa 13 liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội tăng cường tuyên truyền nội dung chương trình kỳ họp, những kết quả, ý nghĩa của kỳ họp, các vấn đề thảo luận tại hội nghị. Tuyên truyền về Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Tuyên truyền Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về công tác đối ngoại, chú trọng tuyên truyền về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Các hoạt động giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong trạng thái bình thường mới thiết lập sau kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cần tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tránh lơ là, chủ quan và các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ngay sau Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến, Thành ủy Yên Bái phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4; Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội; Tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng và các biện pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt tới mọi tầng lớp nhân dân. Cùng đó là nhiệm vụ triển khai vụ đông xuân 2021-2022; Tiếp tục tuyên truyền nội dung đề cao cảnh giác, làm chủ mặt trận tư tưởng trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; Tuyên truyền về các ngày lễ, ngày truyền thống các Ban Đảng; Ủy ban kiểm tra; ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; Tuyên truyền về Tổ chức học tập bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh  nhân kỷ niệm 72 năm Bác Hồ viết bài về công tác dân vận.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)